Fokus på fællesforvaltning i arktiske højsø

Deltagerne for forhandlinger på embedsmandsniveau vedrørende en aftale om eventuelt fremtidigt fiskeri i den arktiske højsø var enige om, at der på nuværende tidspunkt ikke er mulighed for at fiske i den arktiske højsø, på grund af isdække og fordi, der i dag ikke findes større viden af området.

Dog har klimaforandringerne givet anledning til at arbejde mod at danne rammerne for de forventede ændringer.

Færøerne var vært for forhandlinger i dagene 29. november – 2. december.
De deltagende lande inkluderede USA, Rusland, Sydkorea, Norge, Japan, Island, Grønland, Færøerne, Kina, Canada og repræsentanter for den Europæiske Union.

Den forhandlede aftale er baseret på Oslo-erklæringen fra juli 2015 blandt de fem arktiske kyststater til det centrale arktiske ocean.

På mødet blev et udkast til en aftale, udviklet ved tidligere møder i Washington og Iqaluit, gennemgået.
Udkastet til aftalen inkluderer mulighederne for videnskabelige undersøgelser, forsøgsfiskeri og rammerne for samarbejdet for at sikre, at der ikke kommer til at foregå ureguleret fiskeri i den arktiske højsø i fremtiden.

Der var en konstruktiv dialog ledet af USA, hvor teksten kom tættere på en endelig aftale. Parterne forlod mødet med en forventning om, at aftalen kan forhandles på plads inden for nærmeste fremtid. Det næste møde finder sted i Island i starten af 2017. Mødelederen har udarbejdet en formandserklæring, som kan læses her.

Grønland var på mødet repræsenteret af Departementet for Fiskeri og Fangst, Udenrigsdirektoratet og Inuit Circumpolar Council. Derudover deltog repræsentanter fra Udenrigsministeriet og det Færøske Udenrigs- og Erhvervsministerium og Fiskeriministeriet.

Kontaktperson: Birgitte Jacobsen, Departementet for Fiskeri og Fangst tlf.: 548901 eller 345346