Genforhandling af fiskeriaftalen med EU gennemført

Departement for Fiskeri og Fangst har med indgåelse af aftale om fiskeri mellem Grønland og EU for 2017 afsluttet den årlige forhandling med EU.

Forhandlingerne om fiskerirelationer for 2017 mellem Grønland og EU blev gennemført på embedsmandsplan i Bruxelles i dagene 22.-25. november 2016.

Aftalen vil danne grundlag for europæisk fiskeri i grønlandsk farvand i 2017. Aftalen er baseret på den nye Fiskeriprotokol 2016-2020 som er en del af Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Grønland og EU.

Aftalen er den anden under den nye Fiskeriprotokol 2016 - 2020 og fiskerimulighederne blev fastsat med udgangspunkt Protokollen med de følgende ændringer for 2017: EU modtager 950 tons mindre rejer i Østgrønland, hvilket betyder at EU kan fiske 4.150 tons rejer i Østgrønland i 2017.

Derudover modtager EU 836 tons mindre rødfisk pga. nedadgående rådgivning på både dybhavsrødfisk og pelagisk rødfisk. Bifangstkvoten blev også nedsat med 226 tons. Til gengæld modtager EU 400 tons ekstra torsk i Østgrønland, hvilket betyder at EU må fiske op til 2.200 tons torsk i Østgrønland.

Da man endnu ikke har modtaget den nyeste rådgivning på lodde kunne denne art ikke tilbydes EU på nuværende tidspunkt, men denne fiskerimulighed vil blive diskuteret igen til næste møde i Grønland, i foråret 2017.

Fiskeriaftalen mellem Grønland og EU består dels af en kommercielt baseret fiskeriaftale, dels af Fiskeripartnerskabsaftalen. Den kommercielle del baserer sig på EU-fiskekvoter i grønlandsk farvand, hvorimod Fiskeripartnerskabsaftalen består af bistand til udviklingen af den grønlandske fiskerisektor.

Aftalen har stor værdi for begge parter og den opnåede aftale med EU skal senere forelægges for Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst til endelig godkendelse.

Den grønlandske delegation blev ledet af afdelingschef Emanuel Rosing fra Departementet for Fiskeri og Fangst og bestod udover embedsmænd fra Departementet også af repræsentanter fra GFLK, Grønlands Naturinstitut, Finansdepartementet og det grønlandske fiskerierhverv.

For yderligere oplysninger kontakt Afdelingschef Emanuel Rosing, e-mail: emanuel@nanoq.gl

De indikative fiskerimuligheder i Protokollen mellem EU og Grønland.

Art

2016

2017

2018

2019

2020

Torsk (NAFO 0/1)

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Pelagisk rødfisk (ICES XIV/V)

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

Demersal rødfisk (ICES XIV/V)

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Hellefisk (NAFO 0/1)-68 kujataani

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Hellefisk (ICES XIV/V)

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Rejer (NAFO 0/1)

2.600 

2.600 

2.600 

2.600 

2.600 

Rejer (ICES XIV/V) 

5.100

5.100 

5.100 

5.100 

5.100 

Lodde (ICES XIV/V)

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Skolæst (NAFO o/1)

100

100

100

100

100

Skolæst (ICES XIV/V)

100

100

100

100

100

Bifangst 

1.126

1.126

1.126

1.126

1.126

(NAFO er Vestgrønland og ICES er Østgrønland)