FN’s Internationale dag for personer med handicap

Den 3. december 2016 er det FN’s Internationale dag for personer med handicap. Over en milliard mennesker i verden har en form for handicap svarende til 15 % af verdensbefolkningen.

Naalakkersuisut har i Koalitionsaftalen 2016-2018 prioriteret handicapområdet med fokus ny lovgivning. Her skal FN’s konvention om rettighederne for personer med handicap skal være det centrale. Endvidere er der lagt vægt på forbedring af service- og omsorgsforhold, arbejdsmarkedet, uddannelse samt tilgængelighed. Sidstnævnte er et af de vigtigste principper i konvention.

Med denne konvention indtraf et nyt paradigme på handicapområdet internationalt. Personer med handicap skal ikke længere ses i kraft af deres handicap, men derimod skal handicappet ses i kraft af de barrierer, der er i selve mødet mellem den enkelte person med handicap og samfundet.

Naalakkersuisoq Sara Olsvig tilføjer: ”Vi skal italesætte handicapområdet på en anden måde, end vi er vant til. Førhen hed det ”de handicappede”. Jeg mener det er vigtigt, at vi fremover omtaler vores medborgere med handicap som ”borgere eller personer med et handicap”. Uanset hvilket handicap vedkommende har, skal vi først og fremmest alle ses som et menneske”.

”Det er vigtigt at anskue borgere med handicap som en mangfoldig gruppe med forskellige behov uanset, om diagnosen eller handicappet er det samme. Det handler om at se den enkelte person”.

2017 bliver året, hvor der sker et generelt kvalitetsløft på handicapområdet. Det landsdækkende handicapcenter åbnes, et lovforslag til en ny handicaplovning forventes fremlagt på EM 2017, og der etableres en handicaptalsmandsinstitution.

I år kan 10 års jubilæet for vedtagelsen af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap af FN’s Generalforsamling fejres. Konventionen skal fremme, beskytte og sikre muligheden for, at personer med handicap fuldt ud kan nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed.

Særlig ved denne konvention er, at det er en af de få internationale konventioner, som hurtigst og af flest stater er blevet ratificeret. I dag har 147 lande ratificeret konventionen. Den har været gældende i Grønland siden 2009.
For yderligere informationer kan afdelingschef Kirsten Olesen kontaktes pr. mail kiol@nanoq.gl eller pr. telefon 34 66 57.