Sprængning til lufthavnsudvidelsen i Nuuk

Den første udsprængning til lufthavnsudvidelsen i Nuuk finder sted 2. december 2016 kl. 14:00 lidt syd på langs lufthavnsvejen, tæt ved Malenesøen, jf. den udpegede position på kortbilaget.

Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger, Martha Lund Olsen udtaler i den forbindelse:

”Det er mig en stor glæde at kunne annoncere første sprængning til lufthavnsudvidelsen i Nuuk. Planerne om en international lufthavn i Nuuk strækker sig helt tilbage til åbningen af vores nuværende lufthavn i 1979, og det er derfor en særlig stor glæde, at vi nu er så langt med planlægningen, at vi har nået ”point of no return”, og nu reelt er i gang. Jeg glæder mig på hele vort lands vegne over dette betydelige skridt mod en moderne infrastruktur, bygget til fordel for folket.”

Naalakkersuisoq udtaler videre:

”Med de nu gennemførte sprængninger i Qaqortoq, Ilulissat og Nuuk kan vi se frem til de egentlige anlægsarbejders påbegyndelse, og jeg glæder mig til at se Kalaallit Airports gribe stafetten, og tage de sidste skridt mod realiseringen af en sammenhængende, pålidelig og tidssvarende infrastruktur, der binder hele vort land bedre sammen. Samtidig arbejder vi målrettet videre med planlægningen og forundersøgelserne omkring lufthavnsprojekterne i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq.”

Sprængningen er et planlagt led i forundersøgelsesprocessen omkring de nye lufthavne og formålet er, at udtage prøver af fjeldet på placeringen, for at undersøge kvaliteten, hvilket er essentielt ved anlægsarbejder af denne størrelse.

Udsprængningsarbejdet er beregnet til at blive knap 6 mio. m3 fjeld. Det svarer til 10 - 12 gange så meget fjeld, som der blev udsprængt ved anlæggelsen af Maniitsoq Lufthavn, hvilket var den af de regionale lufthavne, hvor udsprængningsvolumenet var størst.

Selvstyret har indgået aftale med en lokal entreprenør om udsprængning af fjeldprøverne, som efterfølgende skal undersøges i et laboratorium.

Arbejdet med forundersøgelserne ved lufthavnsprojekterne i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat sker i tæt koordination mellem Kalaallit Airports A/S og Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger.

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Naalakkersuisoq Martha Lund Olsen vil deltage i arrangementet.