Møde om arbejdsliv i Nordisk Ministerråd

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq deltog den 29. november 2016 i Nordisk Ministerråds møde i Helsinki vedrørende arbejdsliv.

Et hovedtema på mødet var en gennemgang af anbefalingerne i tidligere minister og EU-kommissær Poul Nielsons rapport vedrørende det nordiske arbejdsmarkeds udfordringer, herunder ikke mindst integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

Blandt de meget væsentlige problemstillinger fra rapportens anbefalinger, som der skal arbejdes videre i Nordisk Ministerråd er bl.a. de mange strukturelle ændringer på de nordiske arbejdsmarkeder, og deres betydning for at kunne fastholde et arbejdsmarked, hvor løn og ansættelsesvilkår forhandles mellem arbejdsmarkedets parter.

De vestlige økonomier påvirkes i dag af fremvæksten af en lang række små virksomheder inden for service, kommunikation, rådgivning m.m., som på mange måder reducerer antallet af medlemmer i fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer.

Et andet væsentlig tema under de nordiske ministermøde er forslaget om muligheden for indførelse af obligatorisk voksen- og efteruddannelse på det nordiske arbejdsmarked.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq tilsluttede sig på Grønlands vegne bl.a. behovet for styrkelse af voksenefteruddannelsesområdet. Vittus Qujaukitsoq pegede i den forbindelse på, at op mod 90 % af de ledige på det grønlandske arbejdsmarked er ufaglærte, og at Naalakkersuisut derfor arbejder lovgivning om samfundsansvar for ansættelse af lærlinge og praktikanter.

Vittus Qujaukitsoq oplyste videre vedrørende integration af flygtninge og indvandrere, at det er en del af Naalakkersuisuts regeringsprogram at udlændingeområdet skal hjemtages, og at Grønland herefter vil kunne formulere en flygtningepolitik.

For yderligere kommentarer fra Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq, Kontakt: ministersekretær Helene S. Pedersen email hspe@nanoq.gl