FN’s internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder

Tupaarnat FN udpegede i 1999 den 25. november til International dag for afskaffelse af vold mod kvinder. Ifølge FN oplever 70 pct. af kvinder på verdensplan at blive udsat for vold i deres levetid. Ifølge data fra Verdensbanken er kvinder mellem 15 og 44 år i større risiko for at blive udsat for vold eller voldtægt i hjemmet end for at få kræft eller malaria.

Også i Grønland er vold mod kvinder et udbredt problem. Det er påvist, at volden fører til akutte og kroniske helbredsproblemer, og at den bevisligt kan kædes sammen med kortere levetid, langvarig sygdom og psykiske problemer mm. Vi ved også, at flere kvinder er flygtet ud af landet og væk fra en voldelig og alkoholiseret partner.

Når børn er vidner til vold i hjemmet, er de i højere risiko for selv at gentage volden i voksenlivet. Volden skaber forvirring og frygt hos børn, og ofte vil den have en stor negativ påvirkning på børnenes trivsel og udvikling; bl.a. i forhold til deres skolegang.

”I Naalakkersuisut fortsætter vi med at realisere vores strategi og handlingsplan mod vold for at komme overgrebene til livs. I første omgang løber handlingsplanen frem til 2017, hvor indsatsen skal evalueres og videreføres i en ny handlingsplan”, udtaler naalakkersuisoq Sara Olsvig.

Siden handlingsplanen blev iværksat, er der iværksat en række initiativer til at forebygge volden. Blandt andet kampagnerne ”Bryd tavsheden” og ”Aappariippugut”, som via tv, sociale medier og hjemmesider har sat fokus på sunde parforhold, det landsdækkende behandlings- og krisecenter til voldsramte kvinder og deres børn, Illernit, samt projektet, Kattuneq, der fokuseret på at opkvalificere indsatsen på krisecentrene. I sommer afholdt departementet sammen med partnerne i projekt Kattuneq en landsdækkende konference om vold i nære relationer.

”Naalakkersuisut vil vedblive at sætte handling bag ordene og iværksætte indsatser, der kan hjælpe både udøvere og ofre. Mandag lancerede Departementet for sociale anliggender et behandlingstilbud til voldsudøvere, der har som mål at hjælpe både udøvere og ofre med at bryde voldsspiralen i hjemmet, og i 2017 bliver der igangsat uddannelser for fagpersoner om tværfagligt samarbejde i sager om voldsramte familier”.

Det er Naalakkersuisut’s holdning, at et liv med vold ikke er værdigt for noget menneske - hverken for den, der udøver volden, eller for den, der bliver udsat for volden. Volden er et samfundsproblem, som vi må stå sammen om at løse” siger Sara Olsvig.

Læs mere på hjemmesiderne brydtavheden.gl, ditforhold.gl, alliaq.gl og naal.gl

Kontakt: Ministersekretær, Sina M. Kristiansen, nimk@nanoq.gl, 34 69 49