Den arktiske perle

Vinderne i novellekonkurrencen er fundet. Forsoningskommissionen har lige afsluttet en novellekonkurrence i Grønland for voksne over 18 år.

”Det har været vigtigt for os, at inddrage befolkningen gennem novellekonkurrencen med titlen ”Den arktiske perle”. Borgerinddragelsen styrker kommissionsarbejdet, og er med til at skabe tættere dialog med befolkningen”. Udtaler formand Josef Therkilsen.

Deltagerne havde muligheden for at skrive deres novelle i perioden juni og september 2016, med udgangspunkt i den historiske udvikling og samfundsforholdene i Grønland. De skulle have et forsoningsaspekt og skulle beskrive, hvordan et fremtidigt Grønland ser ud i et forsoningsperspektiv.

Vinderpræmierne til 1., 2. og 3. overrækkes tirsdag den 29. november 2016, kl.16.30-18.00 i Katuaqs Venskabssal.