Ny anti-korruptionspolitik vedtaget

Qaannat

Torsdag den 24. november 2016 godkendte Naalakkersuisut en ny anti-korruptionspolitik. Den nye politik bygger på et princip om nul-tolerance over for korruption.

Anti-korruptionspolitikken er dog ikke alene udtryk for en politisk stillingtagen. Den indebærer også en fastsættelse af retningslinjer for alle medarbejdere på alle niveauer i Naalakkersuisuts Centraladministration og underliggende enheder for håndtering af korruption og risiko derfor.

Korruption er i den nye politik defineret som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. Den enkelte medarbejder kan via sin stilling påvirke sagsbehandlinger og beslutninger, og herigennem anvende sin magt. For egen vinding indebærer, at der tilbydes et gode med det formål for giveren, at modtageren påvirkes til at gøre brug af sin betroede magt.

Den nye anti-korruptionspolitik bygger på et adfærdskodeks omfattende nedenstående 8 punkter:
  1. Vi vil undgå interessekonflikter mellem vores personlige interesser og interesser hos Naalakkersuisuts Centraladministration og underliggende enheder.
  2. Vi vil ikke acceptere nogen form for bestikkelse.
  3. Vi vil ikke bruge vildledning, snyd eller tillidsbrud for at påvirke myndighedsbehandlingen.
  4. Vi vil ikke med private formål søge at påvirke personer, selskaber eller organisationer ved at misbruge vores offentlige stilling eller ved anvendelse af magt eller trusler.
  5. Vi vil ikke misbruge vores stilling til at tilegne os eller misbruge værdier, som er betroet os.
  6. Vi vil ikke, direkte eller indirekte, modtage gaver eller andre fordele, der kan opfattes som forsøg på at påvirke vores myndighedsbehandling.
  7. Vi vil ikke favorisere personer med relation til os i forbindelse med sagsbehandling, ansættelse, indkøb, levering af bistand, tjenester eller andet.
  8. Vi vil rapportere ethvert tilfælde af eller forsøg på korruption.

Særligt for så vidt angår punkt 8 bygger anti-korruptionspolitikken ovenpå Naalakkersuisuts siden maj 2015 eksisterende whistleblower-ordning. I henhold til whistleblowerordningen har alle ansatte i Grønlands Selvstyre ret til i god tro anonymt at indgive oplysninger om alvorlige forhold såsom f.eks. bestikkelse, afpresning, underslæb, tyveri, korruption, regnskabsmanipulation mv. Læs særligt mere herom på http://oqarit.nanoq.gl.

Forslaget til ny anti-korruptionspolitik har forinden godkendelsen været i høring hos en række faglige organisationer og myndigheder. Endvidere har såvel de lokale samarbejdsudvalg samt hovedsamarbejdsudvalget haft forslaget forelagt. Det har været meget tilfredsstillende for Naalakkersuisut at erfare, at medarbejderne, men også øvrige høringsparter, har taget meget positivt imod denne mulighed for at bidrage konstruktivt til politikken.

Anti-korruptionspolitikken kan læses her

Med venlig hilsen

Aqqaluaq B. Egede


Kontakt: Styrelseschef Lars Dencker, direkte 53 98 11, Lade@nanoq.gl