Qujaukitsoq til Bruxelles

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq, rejser til Bruxelles for at være hovedtaler på konferencen: Arctic Futures Symposium, samt holde møder med Generalsekretær Jens Stoltenberg for NATO og Europa-Parlamentarikere.

Den 30. november 2016 deltager Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq ved Arctic Futures Symposium, hvor han er en af hovedtalerne under konferencen. Formålet med dette års Arctic Futures Symposium er blandt andet at samle arktiske aktører og EU-interessenter for at udveksle synspunkter om EU’s nye Arktiske Politik, herunder hvilken betydning den kan have for, at understøtte en bæredygtig udvikling i Arktis. Europa-Kommissionen færdiggjorde tidligere iår, sammen med EU’s Højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU’s fælles meddelelse om en integreret arktisk politik. EU’s arktiske politik bliver i denne periode behandlet i Europa-Parlamentet, og det er derfor vigtigt, at Naalakkersuisut gør Grønlands interesser og synspunkter særligt synlige i Bruxelles i denne periode.

 Vittus Qujaukitsoq skal således mødes med Europakommissionen og med medlemmer af Europa-Parlamentet under besøget, heriblandt Urmas Paet, som er medlem af Europaparlamentets Udenrigsudvalg og som er rapportør på EU’s ny Arktiske Politik, Sirpa Pietikainen, som er medlem af Europaparlamentets Udvalg for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og som er rapportør på EU’s nye Arktiske Politik og Ole Christensen som er medlem af Europaparlamentets fiskeriudvalg.

I forbindelse med opholdet i Bruxelles skal Vittus Qujaukitsoq herudover 1. december 2016 mødes med Generalsekretæren for NATO, Jens Stoltenberg hvor NATO’s aktuelle dagsorden vil blive drøftet. Der vil desuden blive drøftet missilforsvar. Der vil også blive holdt uformelle møder med Danmarks NATO Ambassadør, samt med Islands og Norges NATO ambassadører i Bruxelles.

 

For yderligere information kontakt:

Udenrigsdirektør Kai Holst Andersen +45 40 17 82 93

Repræsentationschef Mininnguaq Kleist +32 499 99 98 58