Replik, artikel Sermitsiaq 22. november 2016 vedr. Servicekontrakter

Sermitsiaq har med en artikel under overskriften ”Servicekontrakter er blevet dyrere end før” af 22. november 2016 omtalt den igangværende proces for - på en række områder -at forbedre det opnåede resultat for nye servicekontrakter for passagerbefordring. 

Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger har ved pressemøde den 21. november 2016 fremlagt Naalakkersuisuts forslag til en række forbedringer af servicekontrakterne og passagerbefordringen, der træder i kraft den 1. januar 2017. Med Inatsisartuts vedtagelse af Finanslov for 2017 den 21. november 2017 var der politisk flertal for at udmønte de omtalte forbedringer i konkrete aftaler, idet den økonomiske ramme på hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring blev forhøjet med samlet 22,1 mio. kr. 

Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Martha Lund Olsen udtaler: ”Jeg er utrolig glad for at der nu er udvist politisk vilje til at imødegå den kritik, der har været af servicekontrakterne. Jeg er sikker på, at vi med de indgåede servicekontrakter, nye tillægsaftaler om forbedringer og ikke mindst en model for sikkerhed ved forsinkelser, har etableret et pålideligt trafiksystem, der binder landet sammen – året rundt. Jeg skal i den forbindelse rette en stor tak til kommunerne, der har bidraget væsentligt til processen og til konkretisering af de ønsker, der udgør kernen i tillægsaftalerne.”

Naalakersuisoq Martha Lund Olsen udtaler videre: ”Jeg ser frem til at byde operatørerne velkommen til opstart den 1. januar, og jeg utrolig glad for at vi med forbedringerne nu kan fjerne en lang række væsentlige udfordringer, og de usikkerheder disse har medført for befolkningen. Igennem de kommende uger, vil tillægsaftalerne blive indgået, hvormed operatørerne snarest muligt vil annoncere de reviderede fartplaner og priser. Jeg lægger i den forbindelse vægt på, at de passagerer, der måtte have købt billetter til den højere pris, vil få refunderet prisforskellen fra operatøren.”

Spørgsmål til nærværende meddelelse kan rettes til Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger. E-mail: box909@nanoq.gl 

Baggrundsnotatet til denne pressemeddelelse kan hentes her.