Sidste uddeling af Kulturmidler fra Grønlands Selvstyre i 2016

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris Jakobsen, har i forbindelse med sidste ansøgningsrunde i 2016 uddelt tilskud på i alt 1.785.290,00 kr. til 16 forskellige projekter. Midlerne er fordelt på følgende 3 puljer.

Kulturmiddelpuljen

Der blev givet tilskud på 504.155,00 kr. til 6 forskellige projekter fra Kulturmiddelpuljen, der blandt andet dækker over kunstudstillinger, teaterforestillinger og lignende. Midlerne kan søges af enkeltpersoner, organisationer mv. og tildeles fortrinsvis professionelle skabende og udøvende kunstneres aktiviteter og projekter, og andre projekter med et højt kunstnerisk niveau. 

Filmvirksomhedspuljen

Der er fra Filmvirksomhedspuljen givet tilskud til 3 filmprojekter på i alt 560.000,00 kr. Der kan til Filmvirksomhedspuljen ansøges om tilskud til grønlandske filmprojekter, fortrinsvis inden for fiktion og dokumentar.

Grønlandske bøger

Derudover er der uddelt midler til 6 forskellige grønlandske bøger på i alt 721.135,00 kr. 

Der er ikke uddelt arbejdslegater i dette års sidste ansøgningsrunde.

Liste over de tildelte ansøgere fås på hjemmesiden www.naalakkersuisut.gl 

Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2017. Der kan indhentes yderligere oplysninger om Grønlands Selvstyres Kulturmidler på hjemmesiden www.sullissivik.gl

For yderligere oplysninger kan kulturkonsulenten Mika Lyberth kontaktes på telefon 34 57 44 eller e-mail mlyb@nanoq.gl