Bedre beskyttelse af dine personlige data

Hænder på tastatur Fra 1. december træder Persondataloven i kraft i Grønland. Loven er indført som et modsvar til den øgede informationsteknologi, hvor det er vigtigt at styrke beskyttelse af personlige oplysninger.

-Det glæder mig, at det nu er lykkedes at få Persondataloven indført her i landet, udtaler Deniz Gøgenur konstitueret styrelseschef for Digitaliseringsstyrelsen. Det har længe været et ønske fra Naalakkersuisut, som nu er blevet til virkelighed. -

Formålet med persondataloven er bl.a., at
- sikre borgere indsigt i behandling af personoplysninger
- sikre indsigelsesret overfor behandling af oplysninger
- pålægge oplysningspligt overfor borgeren til den behandlende instans for personoplysninger

- Persondataloven er jo en meget gennemgribende lov for både den private og offentlige sektor. Derfor har vi nu fuld fokus på at implementere loven i den kommende tid.

I januar vil repræsentanter fra Justitsministeriet og Datastyrelsen i Danmark afholde tre seminarer i Nuuk. Det første seminar vil være henvendt til offentlige myndigheder, det andet til private virksomheder og det tredje til forsknings- og sundhedsområderne. 

Og vi kommer ud i alle kommuner, hvor bl.a. sagsbehandlere, der arbejder med personfølsomme oplysninger, får en grundig indføring i håndtering af persondataloven, så borgernes personoplysninger bliver bedst muligt beskyttet, oplyser Deniz Gøgenur.  

Persondataloven er en kongelig anordning og derfor ikke hjemtaget og hører ind under Justitsministeriet i Danmark. Loven afløser de to tidligere registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og private registre vedtaget i 1979.

Indførelse af Persondataloven er samtidig en af forudsætningerne for, at Grønland kan godkendes som et sikkert 3. land. Det har stor betydning for samhandel og eksport til og fra EU-lande.

PDL er en meget gennemgribende lov på linje med sagsbehandlingsloven og vil derfor få indflydelse på sagsbehandlingen tværs af de forvaltninger, departementer og styrelser, som behandler personoplysninger.

I er meget velkomne til at få yderligere informationer ved at kontakte:

Konstitueret styrelseschef Deniz Gøgenur, Digitaliseringsstyrelsen mobil: +299 53 94 98, eller pr- e-mail: deng@nanoq.gl