Stor opmærksomhed om FNs Børnekonvention

Søndag den 20. november 2016 kan vi fejre FNs Børnedag og FNs Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen).

I Grønland er der stor opmærksomhed på børns forhold og Børnekonventionen. Det skyldes ikke mindst en række institutioner og organisationer, som f.eks. børnerettighedsinstitutionen MIO, der gør et stort arbejde for at udbrede kendskabet til og sikre overholdelsen af Børnekonventionen.

”Vi har brug for at sætte mere fokus på børns forhold og det ansvar vi som forældre og voksne har i forhold til Børnekonventionen. Derfor vil jeg gerne takke alle, der gør en indsats for at forbedre børns og familiers forhold og udbrede kendskabet til Børnekonventionen,” udtaler Sara Olsvig, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen.

Nyt lovforslag på Inatsisartuts forårssamling skal forbedre børns forhold 

På Inatsisartuts forårssamling 2017 bliver der fremsat et forslag om en ny lov om støtte til børn.

”De gode input, der er kommet om, hvordan vi kan forbedre børns forhold og efterleve Børnekonventionen, vil vi indarbejde i vores lovforslag om støtte til børn,” udtaler Sara Olsvig og afslutter, ”Vi har allerede en lang række initiativer på børne- og ungeområdet, og flere er på vej. Centralt for initiativerne er, at børns forhold og sagsbehandlerne på socialområdets forhold skal forbedres. De mange initiativer og den nye lovgivning er udtryk for vores vilje og ønske om at skabe en bedre fremtid for alle børn”.

FNs Børnekonvention blev vedtaget på FNs generalforsamling i 1989. Grønland tiltrådte konventionen i 1993.   Børnekonventionen giver bl.a. alle børn ret til at vokse op under sunde og trygge forhold og til at udvikle sig, komme i skole, få indflydelse på deres fremtid, ligesom børn har ret til at blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling. 

Grønland skal hvert 5. år til eksamination i FNs Børnekonvention. Grønland skal til eksamination i 2017 på baggrund af den rapport, der blev afleveret til FNs Børnekomite i august 2016.


For yderligere oplysninger kan kontaktes ministersekretær Sina M. Kristiansen på e-mail nimk@nanoq.gl.