Naalakkersuisut ønsker en forfatningskommission

Inatsisartut er i dag hasteindkaldt for at drøfte nedsættelse af en forfatningskommission med henblik på at udfærdige et forslag til en grønlandsk forfatning. Naalakkersuisut offentliggør samtidig en redegørelse om nedsættelse af en grønlandsk forfatningskommission. Med redegørelsen inviterer Naalakkersuisut både Inatsisartut og alle borgere til at deltage i drøftelserne om vejen mod selvstændighed. 

Forfatningskommissionens opgave vil blive at indlede arbejdet med i fællesskab at skrive et udkast til en forfatningstekst, dvs. de grundlæggende regler for Grønlands styreform og organisation. 

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen udtaler:

”Arbejdet med en grønlandsk forfatning er et vigtigt skridt på vejen mod selvstændighed. Det er et arbejde for fremtiden og en af de vigtigste forberedelser på vejen mod en selvstændig stat. Forfatningen skal være baseret på vores fælles værdier og kultur. Der er behov for, at vi alle samarbejder om opgaven. Jeg glæder mig derfor over, at Inatsisartut allerede i dag og på mandag behandler Naalakkersuisuts forslag om at nedsætte en grønlandsk forfatningskommission.”

Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at arbejdet med en grønlandsk forfatning sættes i gang snarest. Samtidig understreger Naalakkersuisut, at beslutninger om arbejdet med den mest grundlæggende lov i samfundet skal træffes af Inatsisartut. Derfor har Naalakkersuisut fremsat et beslutningsforslag om, at Inatsisartut giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at etablere en forfatningskommission.

Formålet med redegørelsen er at give et godt grundlag for drøftelserne i Inatsisartut om nedsættelse af en forfatningskommission. Redegørelsen beskriver, hvordan en sådan kommission kan nedsættes, og forslag til kommissionens arbejde.

Naalakkersuisuts beslutningsforslag behandles i Inatsisartut den 19. og 21. nov. 2016.

Redegørelse for nedsættelse af en grønlandsk forfatningskommission.


For yderligere information kontakt afdelingschef Camilla Østbirk, på e-mail caos@nanoq.gl, telefon +299 34 60 19, eller ministersekretær Naasunnguaq Olsen, på e-mail nasu@nanoq.gl, telefon +299 34 54 14.