Fortabelse af valgbarhed

Valg

Valgbarhedsnævnet har den 18. november 2016 afgjort en valgbarhedssag.

Ingemann Dorph, der er valgt som suppleant til kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq, mistede sin valgbarhed. Nævnets afgørelse blev truffet på baggrund af Kujalleq Kredsrets dom af 17. juni 2015, hvor Ingemann Dorph blev idømt 3 måneders anbringelse i anstalt for 1 tilfælde af kriminallovens § 88 – vold.

Valgbarhedsnævnet har en klar praksis for at frakende personer, der er dømt for vold, deres valgbarhed.

Ingemann Dorph og Valgbestyrelsen i Kommune Kujalleq er underrettet om afgørelsen.

Spørgsmål angående afgørelserne kan rettes til formand Søren Søndergård Hansen på tlf. +299 36 39 00

Med venlig hilsen

Søren Søndergaard Hansen
Qinigaasinnaanermut Ataatsimiititaliami Siulittaasoq
Formand for Valgbarhedsnævnet