Ingen modtagere af sociale ydelser stilles ringere

I et åbent brev til Inatsisartut og Naalakkersuisut udtrykker GE og en række fagforeninger den 14. november 2016 bekymring for, om Naalakkersuisuts lovforslag om indkomstskat (EM2016/22) vil medføre ekstra omkostninger for visse grupper af pensionsopsparere.

Der er dog ingen grund til en sådan bekymring. Naalakkersuisut har taget højde for dette problem, som organisationerne påpegede i det lovforslag om indkomstskat, som Inatsisartut behandler på den igangværende samling.

Baggrunden for organisationernes bekymring er, at indbetalinger til pensionsopsparinger i udlandet fra og med 2017 ikke mere vil være fradragsberettigede. Et forslag, der blev vedtaget ved FM2016, og som havde til formål at fastholde skatteprovenu her i landet. Det betyder blandt andet, at indbetalinger til udenlandske pensionsopsparinger fremover bliver medregnet i den skattepligtige indkomst.

Her peger organisationerne på, at dette i visse situationer vil kunne medføre, at en skatteyder får en stigende skattepligtig indkomst, uden at vedkommende samtidig oplever en reel indtægtsstigning. En skatteyder som modtager indkomstafhængige ydelser eller tilskud fra det offentlige, eller hvis betalinger til det offentlige afhænger af størrelsen af skatteyderens indkomst, risikerer et fald i sin ydelse eller stigende betaling.

Dette problem er for længst erkendt af Naalakkersuisut, og vi er i gang med at få det løst.

Første skridt er at løse de problemer, som kan opstå i 2017. Det sker ved den ændring til indkomstskatteloven, som behandles på denne Inatsisatutsamling. Næste skridt er et lovforslag i 2017, som sikrer, at der ikke kan opstå problemer i 2018 og frem.

Både problemstillingerne og løsningerne på dem blev beskrevet i det lovforslag, som blev sendt til Inatsisartut den 12. august i år.

Ovenstående kunne have været oplyst til GE og til organisationerne, såfremt disse havde rettet henvendelse til Naalakkersuisut.

Med venlig hilsen

Af Aqqaluaq B. Egede
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

Kontakt: Martin Christiansen (Finansdepartementet) Toqq/direkte 345651 MCHR@nanoq.gl