Voldsudøvere får tilbud om behandling

Som led i at realisere Naalakkersuisut’s strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 lancerer Departementet for familie, ligestilling, sociale anliggender og justitsvæsen den 21. november i Venskabssalen i Katuaq et behandlingstilbud til personer med volds- og aggressionsproblemer i forhold til deres partner.

Behandlingstilbuddet har fået navnet Alliaq efter en figur i Ole Brandts historie om fangeren Qooqa, der ønsker at bekæmpe vold og jalousi i samfundet. Qooqa bliver vejledt af sin omsorgsfulde og vise bedstemor, Alliaq, der viser ham, at vold ikke løser problemer, men tværtimod fører til flere problemer og mere vold. 

Personer, der udøver vold mod deres partner, har ofte et ønske om et roligt og kærligt parforhold. Men de har svært ved at kontrollere deres impulser og vrede. I mange tilfælde er de klar over, at volden skader deres børn, og det motiverer ligeledes et ønske om at lære at stoppe med at udøve vold mod deres nærmeste.

Behandlingsmålet i Alliaq er, at voldsudøvere skal erkende, at de udøver vold, og tage ansvar for volden samt lære at stoppe med at udøve vold mod deres partner. 

Et behandlingsforløb i Alliaq består af individuelle samtaler hos en psykolog. Forløbet vil bl.a. have fokus på at lære klienten af at håndtere konflikter og svære følelser uden at bruge vold. Behandlingen i Alliaq omfatter desuden et tilbud om samtaler til voldsudøverens partner for at kvalificere behandlingen og sørge for, at partneren også står bedre rustet efter et endt behandlingsforløb.

”Åbningen af Alliaq er et vigtigt skridt i forebyggelsen af partnervold. Vold i familien bliver ofte ført videre i næste generation, og vi ved fra forskning og faglig erfaring, at det er meget skadeligt for børn at være vidner til volden. Den mest effektive vej til at bryde den negative sociale arv er, at volden stopper. Det er formålet med Alliaq”, udtaler ansvarlig naalakkersuisoq, Sara Olsvig.

Alliaq har psykologer i Nuuk, Sisimiut, Qaqortoq og Ilulissat og samarbejder med behandlingstilbuddet Dialog Mod Vold om behandlingsmodeller og supervision. 

Hjemmeside: www.alliaq.gl

For yderligere oplysninger kan kontaktes: 
Speciel konsulent Torben Weyhe, Tlf. 34 66 43, E-mail: twey@nanoq.gl