Tillykke til fiskere og fangere

Jeg er meget glad, beæret og stolt over, at jeg som Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst kan sige tillykke med jeres dag. Jeg har siden tidernes morgen beæret og set op til fiskere og fangere i vort land.

På vegne af Naalakkersuisut ønsker jeg fiskere og fangere og deres familier tillykke med jeres dag.

 Selv om jeg ikke har siddet længe som Naalakkersuisoq, vil jeg dog sige mange tak til KNAPK for det gode samarbejde.  Jeg fornemmer, at der allerede er skabt god samarbejdsånd.

Jeg har altid lagt vægt på, at få skabt de bedste rammer for mine sagsområder, siden jeg trådte til som landspolitiker i 1995. Jeg vil understrege, at jeg vil sætte alle mine kræfter for at få de optimale betingelser for fiskere og fangere under min tid som Naalakkersuisoq. 

Naalakkersuisut har en koalitionsaftale som vi skal forholde os til. En af de væsentligste punkter i koalitionsaftalen er, at der skal ses nye muligheder i andre fiskearter, der ikke fiskes idag,  og der skal lokaliseres nye fiskerizoner, og at forsøgsfiskeriet skal intenseveres og samtidig arbejdes for at sikre, at indhandlingen sker i landet og dermed skabe nye arbejdspladser. Endvidere fremhæver koalitionsaftalen, at der skal etableres en handlingsplan, der skal fremme fiskeriet i Østgrønland ved Tasiilaq og Ittoqqortoormiut, med særlig henblik på indhandling og forædling.

Fisken i Sydgrønland findes ikke i den mængde som det tidligere har forekommet i fjordene Dette giver selvsagt udfordringer for de mindre jollefiskere. Derfor vil Nalaakkersuisut foretage det nødvendige oprettelsesprogram i samarbejde med erhvervets partere, for at omstrukturere jolle- og fartøjssegmentet.

Foruden at nævne de andre væsentlige punkter i koalitionsaftalen, glæder Naalakkersuisut at få udført punkterne i tæt samarbejde med fiskeriorganisationer.

Naalakersuisoq for Fiskeri og Fangst

Kontaktperson Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: jio@nanoq.gl