USA vil fortsat have afgørende rolle i Arktis

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler på vegne af Naalakkersuisut vedr. valgresultatet i USA:

"På vegne af Naalakkersuisut vil jeg gerne ønske Donald Trump tillykke med valget som den næste præsident i USA.

Grønland og USA har et mangeårigt samarbejde og gode historiske forbindelser, blandt andet inden for forsvarsområdet og på forskningsområdet.

Via forsvarssamarbejdet har USA adgang til vores land, luftrum og søterritorium, til løsning af forsvars- og forskningsrelateret opgaver.

Inden for forsvarssamarbejdet med USA yder Grønland et vigtigt bidrag til USA’s og den vestlige verdens forsvar. Naalakkersuisut ser frem til at fortsætte samarbejdet og forhandlingerne om, hvordan vi sikrer et tidssvarende samarbejde om Grønlands bidrag i forsvarssamarbejdet.

USA vil fortsat have en vigtig rolle i den arktiske region, både blandt de 5 arktiske kyststater og ikke mindst i Arktisk Råd.

Som en ledende forskningsnation i de arktiske egne står USA for en meget stor del det videnskabelige arbejde på forskellige områder, vedrørende Arktis. Naalakkersuisut ser frem til at udvikle samarbejdet med USA inden for forskningen, på basis at vores fælles interesser og et veletableret samarbejde, som vi allerede i dag har glæde af.

Naalakkersuisut og jeg ser frem til samarbejdet med den kommende amerikanske regering."

 

For yderligere oplysninger, kontakt ministersekretær Karen Motzfeldt på telefon +299 34 50 00 eller e-mail karm@nanoq.gl.