Affaldshåndteringen skal prioriteres i alle byer og bygder

Vi skal have en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig affaldshåndtering. Desværre er der nu igen et tilfælde, hvor borgere forgæves har forsøgt at råbe deres kommune op omkring en uacceptabel affaldssituation. Denne gang er det borgere i Appilattoq, der gør opmærksom på uacceptable affaldsforhold i bygden.

”Det er alvorligt at forholdene ikke er i orden i Aappilattoq. Det skal der rettes op på. Det er vigtigt for mig, at vi skal have en forsvarlig affaldshåndtering her i landet. I forhold til situationen i Aappilattoq, har jeg kontaktet Qaasuitsup Kommunia og bedt dem om at redegøre for sagen, samt fremkomme med en plan for hvornår og hvordan, de har tænkt sig at bringe forholdene i orden. Kommunen SKAL overholde lovgivningen, og de krav der er til etablering af en ordentlig og forsvarlig affaldshåndtering.” udtaler Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen. 

Ansvaret for affaldshåndteringen ligger hos kommunerne. Naalakkersuisut vil gerne støtte og vejlede kommunerne i forbindelse med deres opgaver på affaldsområdet.   

De senere år har kommunerne således fået støtte til konkrete anlægsprojekter på miljøområdet blandt andet til oprydning af dumpe.  Appilattoq er en af de bygder, hvor kommunen har fået midler til at igangsætte dumpoprydning.

Kommunerne har endvidere fået tilskud til udarbejdelse af kommunale affaldsplaner. Affaldsplanerne skal bl.a. gøre det muligt for borgerne at se, hvilke konkrete planer der er på affaldsområdet i deres kommune. Samtidig skal de sikre en målrettet og langsigtet kommunal indsats på området. Kommunerne skal overholde lovgivningen på miljøområdet, og åben afbrænding er helt klart i strid med lovgivningen. Åben afbrænding forurener og kan være skadelige i forhold til borgernes sundhed.

Ønsker I yderligere oplysninger kan I kontakte afdelingschef Karen Anne Arleth på email: knar@nanoq.gl el. telefon 345154