Analyse af konsekvenser af FN's Børnekonvention

Analyse af konsekvenserne af en inkorporering af FN’s Børnekonvention i Grønlandsk lov.

På efterårssamlingen 2015 blev det vedtaget, at Naalakkersuisut pålægges senest i 2017, indenfor grænserne af Selvstyreloven, at fremsætte forslag til inkorporering af FN’s Børnekonvention som inatsisartutlov.

I opfølgning herpå blev det besluttet, at Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender som indledning til dette lovarbejde, igangsætter en grundig analyse af beslutningsforslagets økonomiske og administrative konsekvenser.

Hensigten var herefter, at Naalakkersuisoq i anden halvdel af 2016 vil kunne redegøre for resultaterne af den påtænkte analyse. Rapporten, der er udarbejdet af Kommunernes og Regionernes Analyseinstitut, foreligger nu.

Hovedkonklusionerne i rapporten, hvor Grønland sammenlignes med Norge og Finnmarken, hvor konventionen er inkorporeret blev, at:

- FN’s Børnekonvention ikke efterleves, og at der er et stort efterslæb i forhold til at Grønland efterlever konventionen.

En efterlevelse vil betyde, at der skal prioriteres flere midler til børne- og ungeområdet.

Det grundige analysearbejde viser, at der er behov for, dels at børn og ungeområdet må have særlig fokus og prioritering i de kommende år for at udvikle og opstarte nye forebyggende tiltag så hurtigt som muligt, dels at det er nødvendigt at nytænke hele børne- og ungepolitikken i de kommende år, så der sættes ind tidligt og meget mere forebyggende, så alle børn kan sikres en tryg opvækst 

Med venlig hilsen

Sara Olsvig

Læs rapporten her.

For nærmere information kontakt Ministersekretær Sina M Kristiansen, nimk@nanoq.gl.