Samarbejdet om socialområdet styrkes mellem Grønland og Danmark

I de netop afsluttede satspuljeforhandlinger i Danmark er der i perioden 2017 – 2020 afsat i alt 10 mio.kr til understøttelse af Selvstyrets arbejde for at forbedre forholdene for udsatte børn og unge i Grønland 

De 10 mio. kr. er ikke penge, der overføres direkte til den grønlandske finanslov. Det er en pulje, der er afsat til et øget samarbejde og som sikrer at Selvstyret kan trække på den nødvendige faglige ekspertise i udviklingen af blandt andet nye socialfaglige metoder på børne- og ungeområdet. 

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig udtaler:

”Naalakkersuisut er glade for det nye satspuljeforlig. 

Det gensidige samarbejde på socialområdet er vigtigt. Naalakkersuisut sætter det sociale område højest på dagsordenen. Det er nødvendigt for at skabe et stærkt samfund med robuste familier. Et samarbejde med Danmark er vigtigtbåde for at forebygge, at flere grønlændere på grund af sociale forhold flytter ud af vores landog men også for helt grundlæggende at sikre bedre forhold for vore børn- og unge her i landet.

Støtten i form af bistand og understøttelse af Selvstyrets arbejde skal ses som et resultat et flerårigt samarbejde på børne- og ungeområdet.  Vi har klart fra Grønlands side givet udtryk for, at vi ønsker et øget samarbejde med Danmark på socialområdet generelt og dette samarbejde vil i de kommende år betyde, at vi kan styrke vores indsats over for både familier og børn. 

Jeg er også glad for det flotte resultat i satspuljeforhandlingerne i forhold til en stærk indsats over for socialt udsatte grønlændere i Danmark”.

Der er i satspuljeforliget ud over de 10 mio. kr. også afsat 36,4 mio. kr. til den sociale indsats over for grønlændere i Danmark.

For nærmere information kontakt ministersekretær Sina Møller Kristiansen, telefon: 346949 eller pr. E-mail: NIMK@nanoq.gl