Ophævelse af kogepåbud i Sarfannguit

Præcisering:

Kogepåbuddet fra 28.09.2016 ophæves hermed, da nye vandprøver efter udbedring/desinfektion af bygdens vandforsyning viser en tilfredsstillende vandkvalitet.

Bemærk: Beboere der får deres vand fra taphus B-1407 bør fortsat koge vandet.