Øget fokus på forældre

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Sara Olsvig har på en af sine første arbejdsdage som naalakkersuisoq for socialområdet og familie holdt møde med Børnetalsmanden og MIO. 

”MIO udfylder en vigtig rolle i vores samfund. Det var vist sig helt nødvendigt med en Børnetalsmand og institution som MIO. Derfor er det vigtigt, at vi nu sikrer, at den viden MIO indsamler forankres og at MIO kan fortsætte sine afgørende rejser rundt i landet og mødes med børn, forældre, skoler og alle andre involverede direkte”. 

Jeg er fuld af beundring over den uforbeholdenhed MIO har i sin tilgang til arbejdet. Vi skal have problemerne på bordet så vi kan sikre en indsats der virker. I den kommende tid får forældrerollen og forældrenes forhold en central rolle i mit arbejde som Naalakkersuisoq, ligesom sagsbehandlernes forhold skal have et løft. Vi skal sikre, at de varme hænder omkring børnene også er stærke hænder, at de voksne kan løfte omsorgen”, siger Sara Olsvig

Som det også fremgår af den nye koalitionsaftale bliver en styrkelse af MIO og udarbejdelsen af en landsdækkende handlingsplan for børn og unge nogle af de indsatser Sara Olsvig som Naalakkersuisoq vil gennemføre. 

”Jeg er meget glad for at vi nu får en langsigtet og helhedsorienteret national handlingsplan i forhold til børns vilkår. Ikke mindst føler jeg at børnene er blevet hørt, for gennem mine rejser, ved jeg at der ligger et meget stort arbejde forud på alle niveauer i samfundet. Sammen med Sara Olsvig er vi enige om at børnene i landet fortjener at de voksne har en fælles vision, værdier og handlinger i forhold til at  sikre en tryg barndom” Siger børnetalsmanden Aviâja E. Lynge.

For nærmere oplysninger kontakt ministersekretær, Sina Møller Kristiansen, telefon: 346949, eller pr. e-mail: NIMK@nanoq.gl