Departementschef fratræder stilling

Selvstyrebygningen i Nuuk

Der er den 2. november 2016 indgået aftale mellem Formandens Departement og departementschef Ólafur P. Nielsen om, at Ólafur P. Nielsen efter gensidig overenskomst fratræder sin stilling som departementschef i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger.

Dette er sket i henhold til aftale indgået mellem Naalakkersuisut og Danmarks Jurist- og Økonomforbund om løn- og ansættelsesvilkår for overenskomstansatte, administrative chefer under Grønlands Selvstyre og kommunerne af 16. december 2013.

Det er i den forbindelse aftalt mellem parterne, at de gensidigt har forpligtet sig til ikke at udtale sig til offentligheden eller tredjemand om aftalen og aftalens indhold.

Grønlands Selvstyre vil i den forbindelse gerne takke Ólafur P. Nielsen for hans indsats, som departementschef i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger.

Søren Hald Møller
Departementschef, Formandens Departement