Fund af bakterier i drikkevandet i Niaqornaarsuk

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden påvist forhøjet indhold af bakterier (Clostridium perfringens, E.coli) i drikkevandet.

Kogeanbefaling:
Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen.

Kogepåbud:
Fødevarevirksomheder og institutioner påbydes at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i produktionen/husholdningen.
Kogeanbefalingen/kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.