Grønland kan fiske efter makrel som kyststat

Grønland har opnået status som kyststat til makrel. Dette er blevet slået fast ved det årlige kyststatsmøde, som netop er overstået for 2016.

- Jeg er meget glad for, at Grønland nu har fået status af kyststat til makrel. Dette giver os ret til en plads ved bordet, når de nordatlantiske lande sammen skal forvalte bestanden, siger Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Hans Enoksen. 

Kyststaterne til makrel er EU, Norge, Færøerne og Island, og nu er Grønland altså også del af kredsen.

- Det er meget vigtigt, at alle de lande, der udnytter en bestand, er med til at forvalte den. Det er kun, når man har en aftale, der omfatter alle, at man kan opnå bæredygtighed. Jeg ser derfor frem til at indgå i yderligere diskussioner med de andre kyststater, udtaler Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Hans Enoksen. 

Ved dette årlige møde mødes kyststaterne for at forhandle om forvaltningen af makrelbestanden for det efterfølgende år. Her forsøger kyststaterne at nå til enighed om næste års kvoteniveau, forvaltningsplaner og ikke mindst fordelingen af bestanden mellem landene.

Grønland henviste til vores fiskeri efter makrel de senere år, og også til de pelagiske forskningstogter, der er udført i Østgrønland.

Disse viser med al tydelighed, at makrel er kommet til Grønland, og på den baggrund kan Grønland nu kalde sig kyststat til bestanden. 

Der er på nuværende tidspunkt kun en delvis aftale om makrel, som omfatter EU, Norge og Færøerne. Det er Departementet for Fiskeri og Fangst, sammen med Grønlands Naturinstitut og repræsentanter fra erhvervet, der deltager i forhandlingerne.

Kontaktperson Emanuel Rosing, afdelingschef, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: emanuel@nanoq.gl