Kogeanbefaling til beboerne i Sarfannguit

Fund af bakterier i drikkevandet
Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet fra Taphus B-1407.

Kogeanbefaling:
Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen

Kogeanbefalingen ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.