Initiativer mod frafald på uddannelsesinstitutioner

Tilskud til initiativer for øget gennemførsel skal forankres i institutionerne.

Som et led i Naalakkersuisuts prioritering af arbejdet med at nedbringe frafaldet på uddannelserne, har der under den ekstraordinære uddannelsesindsats været afsat midler til initiativer mod frafald på uddannelsesinstitutionerne siden 2006.

Den arbejdsgruppe, der tidligere har behandlet indkomne ansøgninger, har med afsæt i en række evalueringsrapporter anbefalet, at udviklingen af strategier for frafaldsbekæmpelse prioriteres højere på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Derfor har man nu besluttet, at institutionerne fremover skal udarbejde konkrete og relevante strategier og aktiviteter til sikring af en forhøjet gennemførselsprocent på uddannelserne. Det forventes, at indsatserne i deres nye form vil kunne forankres bedre i institutionernes egne frafaldsstrategier.

Arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne og ansøgningerne om tilskud fra frafaldsmidler ophører dermed ved udgangen af 2016.

Det nye tiltag vil blive indarbejdet i Uddannelsesplanen ved næste revidering.


Hvis i har yderligere spørgsmål, kan i kontakte min sekretær Eqaluk Høegh på tlf: 345702