Trods SU-forringelser: Forholdene fortsat blandt de bedste i verden

Nivi Olsen

Grønlandske studerende i Danmark har rigtig gode forhold sammenlignet med studerende i andre lande. Sådan skal det være, da det er mentalt hårdt at befinde sig mange tusinde kilometer hjemmefra. Vores studerendes forhold står desværre til at blive forringet, såfremt man i det danske folketing vælger at vedtage det led i regeringens 2025-plan, der har til formål at omlægge SU’en, så en del af det månedlige beløb bliver til et studielån. Det er mig dog magtpålæggende at fastslå, at forholdene for vores grønlandske studerende i Danmark stadig vil være rigtig gode til trods for ændringerne.

Jeg vil egentlig gerne starte med at komme med en undskyldning. Min bemærkning til KNR om, at vore studerende i Danmark bruger deres studielån på computer, iPhones og rejser var ubetænksom. Jeg ved, at vore studerende knokler for at få sig en uddan-nelse. Ved siden af studierne er der mange, der har fritidsjob for at kunne få råd til at studere og leve. Det har jeg kæmpe stor respekt for. Jeg vil derfor gerne undskylde min bemærkning – den er jeg ked af.

Men det ændrer altså ikke på min grundlæggende holdning om, at de grønlandske stu-derende ikke skal have flere særydelser, end de allerede har i dag. Det er nemlig sådan, at vores studerende i Danmark har en række goder, som deres danske medstuderende ikke har. Det drejer sig om følgende:

  1. Grønlandske studerende kan optages på særaftaler udenom de danske adgangsbe-grænsninger.
  2. Grønlandske studerende får rejsen til Danmark betalt for sig selv og medfølgende børn og har herudover en årlig feriefrirejse hjem til Grønland. Herudover betaler Selvstyret for transport af gods, hvis man har børn eller hvis man er et par, hvor en af parterne læser på en uddannelse, som varer længere end 20 måneder.
  3. Grønlandske studerende kan få særydelser i form af:

a) betalt akut tandlægehjælp

b) betalt udgifter til lægeordineret behandling og medicin

c) udgifter til ekstra undervisning

d) større skattefradrag end de danske studerende (Rigsfællesskabsfradrag 36.000 kroner udover standardfradraget)

e) mulighed for engangslån (10.000 kroner) ved siden af lånemuligheder ved SU.

f) tilskud til tilbagebetaling af deres samlede studielån, hvis de vender hjem efter endt uddannelse.

Og ud over disse særydelser er jeg også rigtig glad for, at Avalak fra finanslov 2016 får 400.000 kroner i driftsstøtte fra Selvstyret, så de kan kæmpe for deres medlemmer og mærkesager.

Og endelig kan det nævnes, at vi er i dialog med de studerendes organisationer samt Forsknings- og Uddannelsesministeriet i Danmark om oprettelse af introduktionsforløb for kommende studerende ved universiteterne.

Fortsat gode forhold

Jeg vil da ønske, at det ender med, at det danske folketing beslutter sig til ikke at ændre på SU’en. Ingen bryder sig om forringelser. Men det er nu en gang sådan, at det er flertallet i det danske folketing, der bestemmer, hvilke regler, der gælder i Danmark. Kunne vi i Grønland så beslutte at kompensere vore studerende i Danmark for forringelserne? Det kunne vi såmænd sagtens. Men det vil koste mange penge. Disse penge ville vi skulle findes andre steder på uddannelsesbudgettet, og det ville så i stedet betyde forringelser andre steder i vores uddannelsessystem. Ville det være bedre? Det synes jeg ikke.

Jeg har taget en overordnet vurdering af, hvad de foreslåede SU-forringelser i Danmark kommer til at betyde for vores studerende, og min mening er altså, at vore studerende til trods for forringelserne fortsat vil have nogle af de absolut bedste forhold i verden. Og med de særydelser, jeg har beskrevet, vil de ligeledes fortsat have bedre forhold end deres danske medstuderende.

Når det er sagt, så vil jeg gerne afsætte tid til at mødes med repræsentanter fra Avalak næste gang, jeg er i Danmark, eller næste gang de er her i Grønland. Det er vigtigt for mig at lytte til de studerende og deres bekymringer, og jeg vil meget gerne i dialog, så vi sammen kan diskutere de udfordringer, der vil opstå som en konsekvens af de udmeldte SU-forringelser.

 

Med venlig hilsen

Nivi Olsen