Grønland og Rigsfællesskabet har mistet en foregangsmand og ildsjæl

Mindeord om Otto Steenholdt

Naalakkersuisut har med sorg modtaget meddelelse om, at Otto Steenholdt er afgået ved døden. Jeg vil i den forbindelse udtrykke min kondolence til Otto’s hustru Hanne, sønnerne Samo og Frank samt børnebørn og familie.

Otto Steenholdt var én af sin generations markante personligheder og en fremtrædende politiker. Otto var blandt andet medstifter af partiet Atassut og han er et af de mennesker, som har været med til opbygningen af Hjemmestyret. Med sine 22 år i Folketinget er Otto til dato den længst siddende grønlandske politiker i Folketinget, og han har også været et aktivt medlem i mange år i Inatsisartut.

Otto Steenholdt blev uddannet som lærer; men det var Grønlands udvikling som lå ham på sinde, og han gik aktivt ind i politik i 1971, hvor han blev valgt til Landsrådet. Han var således sammen med andre fremtrædende politikere i sin generation aktiv fra sine unge år, og Otto har været aktiv i såvel herhjemme som i Danmark. Otto arbejdede med ildhu og fast overbevisning for retfærdighed og udvikling af samfundet.

Otto Steenholdt har i sit politiske virke været aktiv og engageret inden for mange områder. Herunder i det nordiske og det vestnordiske samarbejde og på råstofområdet, i Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland.

Privat gik Otto Steenholdt på jagt så tit, som hans virke tillod det. Som så mange af os andre, så var det i naturen at Otto hentede såvel proviant som glæden ved at være ude.

Otto Steenholdt har for sin store indsats i landet fået tildelt Inatsisartuts fortjenstmedalje Nersornaat, både i sølv og guld, og han har desuden fået tildelt Ridderkorset af 1. grad.

Otto Steenholdt tilbragte sit otium sammen med sin hustru Hanne, i Klarup ved Aalborg. En markant personlighed og fremtrædende politiker er ikke længere blandt os, men vi vil huske ham, for hans mangeårige engagerede virke for landets udvikling.

Æret være Otto Steenholdts minde.


Kim Kielsen,
Formanden for Naalakkersuisut