Jollefiskeriet skal tilpasses i Norgrønland

Jeg vil på det kraftigste understrege, at det ikke er min hensigt at jollefisker antallet skal reduceres i Nordgrønland. Desuden er det ikke Siumuts politik, at få reduceret fiskere i det hele taget.

I henhold til en pressemeddelelse, som blev udsendt torsdag, den 20. oktober, fra departementet, skriver Sermitsiaq.AG, at jeg har i sinde om at jeg vil skære ned på antallet af jollefiskere. 

Efter min mening er det uheldigt og beklageligt vinkling af pressemeddelelsen.

 

Jeg vil herved præcisere, at pressemeddelelsens essens er at få tilpasset antallet af jollefiskere i forhold til den biologiske rådgivning, i de pågældende forvaltningsområder.

 

Det betyder ikke, at jeg har planer om at få reduceret af antallet af jollefiskere.

 

I pressemeddelelsen udtrykte jeg det klart: - ”Vi bliver nødt til at vurdere den nuværende fiskerisituation i området sammen med fiskeriorganisationerne. Jeg vil være garant for, at hellefiskekvoten i den kommende periode, gerne om to år, skal i være i tråd med den biologiske rådgivning.

Det betyder, at der skal foretages en revision af udstedelsesmetoderne for jollefiskerilicenser, og det arbejde skal ske sammen med de relevante organisationer.”

 

En understregning om, at jeg alene ikke kan beslutte om at få reduceret antallet af jollefiskere.”

 

Med venlig hilsen

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug

 

Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen. Departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug