Det kystnære hellefiskefiskeri skal tilpasses

Stemningsbillede

Jeg er på flere punkter enig med KNAPK´s udmelding om, at det er nødvendigt at det kystnære hellefiskefiskeri skal tipasses, det siger Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Nikolaj Jeremiassen.

Nikolaj Jeremiassen var blandt inviterede den 18. oktober til KNAPK`s arrangement med titlen: Mød KNAPK´s hovedbestyrelse og udveksle synspunkt.

Et af hovedemnerne var tilpasning af det kystnære hellefiskefiskeri og etablering af en arbejdsgruppe, som især skal drøfte hellefiskefiskeriet og især behovet for jollefiskeriet efter hellefisk.

Vi kan ikke blive med at give licenser til personer, som vil være jollefiskere, i og med at den biologiske rådgivning siger, at der skal fiskes mindre kvoter i forvaltningsområderne.

I dag er der 359 jollefiskere i Diskobugten.

Den biologiske rådgivning for 2017 og 2018 peger på, at den årlige hellefiskekvote i Diskobugten skal være på 6.400 tons.

Rådgivningen for 2015 og 2016 var på 8.000 tons, hvor fangsten var på 8.647 tons i 2015.

For fire år siden var der tilsammen 1.123 jollefiskere i Diskobugten, Uummannaq og Upernavik, hvor der i dag er 1.169, en øgning på 46 jollefiskere.

Månedskvoterne for resten af året er på 151 tons i forvaltningsområde Disko Bugten.

Når 151 tons hellefisk skal fordeles til 359 jollefiskere ville der være 420 kilo hellefisk til enhver jollefisker. Hvis jollefiskeren er heldigt, og hvis kvoten i en pågældende måned ikke bliver opfisket, midt om måneden, ville hans indtjening være på 10.500 kroner, idet kiloprisen er på 25 kroner.

Vi bliver nødt til at vurdere den nuværende fiskerisituation i området sammen med fiskeriorganisationerne. Jeg vil være garant for at hellefiskekvoten i den kommende periode, gerne om to år, skal i være i tråd med den biologiske rådgivning.

Det betyder, at der skal foretages en revision, reformarbejde af udstedelsesmetoderne for jollefiskerilicenser. Det skal ske med de relevante organisationer.

KNAPK fremlagde den 18. oktober, at alle kystnære hellefiskefiskere skal for fremtiden have kvoteandele og årskvoter.

Jeg mener dog, at det er for tidligt til at sige, at samtlige hellefiskefiskere skal have kvoteandele og årskvoter. Derfor skal der udføres grundige analyser for, før man tager beslutning om KNAPK´s forslag.

Jeg kan tage et eksempel på 360 jollefiskere i Diskobugten. Hvis de skal fordele årskvoten i området, ville den enkelte jollefisker ikke få meget ud af fiskeriet. Derfor er det en god ide, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som især skal drøfte hellefiskefiskeriet og især behovet for jollefiskeriet efter hellefisk.

I dag oplever vi, at månedskvoterne hurtigt bliver opfisket i efterårsmånederne i forvaltningsområderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik. Derfor har jeg en plan om at ændre for udstedelser af de månedlige hellefiskekvoter i forvaltningsområderne, hvor man i fremtiden udsteder årskvoterne fra oktober.

Kontaktperson Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: jio@nanoq.gl