Fund af bakterier i drikkevandet

Til beboerne/virksomhederne i 3962 Nuussuaq (Upernavik)

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden Nuussuaq ved Upernavik påvist forhøjet indhold af bakterier (Clostridium perfringens) i drikkevandet.

Kogeanbefaling:

Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen.

Kogepåbud:

Fødevarevirksomheder og institutioner påbydes at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i produktionen/husholdningen.

Kogeanbefalingen/kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.

Med venlig hilsen
Karen Anne Arleth
Afdelingschef