Målsætninger inden for fiskeri- og fangstforvaltning

Naalakkersuisut oplyste i går, at der efter grundige overvejelse og vurderinger er besluttet at forhøje den kystnære torskekvote med 8.000 tons.

Dette tiltag står dog ikke alene. Naalakkersuisut har besluttet en række yderligere tiltag inden for fiskeri- og fangstforvaltningen.

Naalakkersuisut har således besluttet, at Naturinstituttet hurtigst muligt skal undersøge og udarbejde anbefalinger for områder, som det kan være relevant at friholde for torskefiskeri i fiskenes gydeperioder.

Naalakkersuisut har endvidere besluttet, at der senest den 1. januar 2017 skal foreligge en ny bekendtgørelse til afløsning af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk. Den nye bekendtgørelse skal tilsikre, at de kvotefrie områder for hellefiskefiskeri inddrages under det almindelige kvotesystem. Der udarbejdes snarest en plan for dette arbejde. Naturinstituttet og Fiskerirådet vil blive inddraget i udarbejdelse af planen.

Ovenstående målsætninger skal samles i nye administrerbare forvaltningsplaner for torsk og hellefisk. Forvaltningsplanerne skal søge at inddrage hensyn til helårsbeskæftigelse på landanlæggene.

Naalakkersuisut har endelig besluttet, at der ikke foretages yderligere forhøjelser af kvoter på torsk og hellefisk i 2016.

Naalakkersuisut har endelig besluttet, at der af Naturinstituttet skal udarbejdes en forvaltningsplan for fangsten af appat /lomvie, således at denne fremadrettet kan foregå på et biologisk bæredygtigt grundlag. Det er målet, at denne forvaltningsplan skal forelægges Naalakkersuisut snarest muligt og have virkning fra og med 2017.

Naalakkersuisut vil arbejde for, at Naturinstituttet tilføres midler til bl.a. ovenstående arbejde i Finansloven for 2017.

Med venlig hilsen

Nikolai Jeremiassen, Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug


Kontakt:

Departementschef i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Jørgen Isak Olsen, mail: jio@nanoq.gl