Rapporten ”Folkeskolen ad omveje” offentliggøres

Resultatet af analyse af ungemålgruppen (unge uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet) er nu færdigoversat og klar til at blive offentliggjort. Rapporten er vedhæftet som bilag til denne pressemeddelelse.

Rapporten beskriver de tilbud, der gives til ungemålgruppen og de unges opfattelser af disse tilbud. Endvidere giver rapporten anbefalinger til fremtidige indsatser.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Nivi Olsen, glæder sig over, at rapporten nu kan offentliggøres, og håber den kan blive et godt indspark til debat og til fremtidige tiltag. Nivi Olsen udtaler:

”Rapporten dokumenterer, at alle der er involveret med ungemålgruppen har mulighed for at forbedre indsatsen. Og rapporten slår fast, at det kræver en fælles indsats at adressere de problemstillinger rapporten belyser. Samtidig synes vi i Naalakkersuisut, at det er mange fornuftige tiltag, der foreslås i rapporten. En række af forslagene er vi allerede ved at søge at implementere. Heriblandt kan nævnes:

  • at Naalakkersuisut er i gang med at forenkle opkvalificeringen, så AEU prøverne fremover vil blive erstattet af folkeskolens afgangsprøve, som det bliver muligt at tage to gange om året,
  • at Naalakkersuisut er i gang med at opbygge en ny og stærkt forbedret vejledningsportal med oversigt over uddannelsestilbud,
  • at Naalakkersuisut fortsat arbejder på et nyt koncept for 11. klasse, som skal opsamle alle de unge, som efter 10. klasse ikke er klar til at starte på ungdomsuddannelse og ej heller er startet på efterskole,
  • at Naalakkersuisut allerede på baggrund af analysen gjort tiltag til at forbedre praktikpladssituationen ved at sikre muligheden for, at der kan indgås korte lærlingekontrakter,
  • at De unge lærlinge er nu også garanteret en kollegieplads, hvis de finder en praktikplads udenfor deres hjemby og endelig
  • at Naalakkersuisut søger at forbedre muligheden for at opkvalificere sig på efterskole i Danmark ved at reducere brugerbetalingen for lavindkomstgrupperne.”

Nivi Olsen fremhæver samtidig, at den indsats, der nu gøres for ungemålgruppen, på lang sigt bør have et langt mindre omfang end nu, og uddyber:

”Selv om det er vigtigt, at vi forbedrer vores indsats og tilbud til ungemålgruppen, ændrer det ikke på, at vores vigtigste politiske indsatsområde er folkeskolen. En velfungerende folkeskole vil sikre, at langt flere unge klar til at gå i uddannelse efter folkeskolen, og har langt stærkere faglighed.”

For yderligere kommentar kan Ministersekretær Eqaluk Høegh kontaktes på mobil 560 299