Den Politiske Koordinationsgruppe nedsætter en arbejdsgruppe

Selvstyrebygningen i Nuuk

Den Politiske Koordinationsgruppe (KANUKOKA´s formand, de fire borgmestre og Naalakkersuisut) har på et møde den 12. oktober 2016 drøftet en række emner. På mødet er det bl.a. besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på mulighederne for at flytte nogle af de selvstyreejede aktieselskaber uden for Nuuk. 

Beslutningen om at der skal nedsættes en arbejdsgruppe har udgangspunkt i et oplæg fra borgmestrene i Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq, som tidligere på året i deres debatoplæg, ”En ligeværdig fremtid”, fremlagde deres ønske om at der skal flyttes arbejdspladser fra Nuuk til andre byer i resten af landet. 

Arbejdsgruppen der nu vil blive nedsat kommer til at bestå af embedsfolk fra de tre kommuner, KANUKOKA, Formandens Departement og Finansdepartementet. 

Arbejdsgruppen vil have mulighed for at tilknytte ad hoc medlemmer fra relevante fagkommunale som fagdepartementale enheder.

Arbejdsgruppen kan tilknytte eksterne rådgivere, som skal finansieres ligeligt mellem selvstyret og de kommuner, der er repræsenteret i arbejdsgruppen. 

Du kan hente kommissoriet for arbejdsgruppen ved at klikke her. (grønlandsk/dansk fil)

Den Politiske Koordinationsgruppe havde en god dialog under mødet. Udover drøftelsen af en række orienteringspunkter, blev parterne enige om at afholde fire møder årligt med faste temaer, således at man løbende kan få koordineret og informeret om aktuelle sager.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingschef i Indenrigsafdelingen, Martha Abelsen, som kan kontaktes på telefonnummer: 34 50 00 eller pr. e-mail: maab@nanoq.gl