Ulovlig fangst af rensdyr

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, APNN, erfarer, at nogle fritidsfangere i Nuuk-forvaltningsområde har fanget flere end fem rensdyr i Region 3 (Akia-Maniitsoq), og i Region 4 (Ameralik). Der foregår ligeledes ulovlig fangst af rensdyr, hvor folk uden hverken jagtbevis eller licens tager på rensdyrjagt.

APNN understreger, at ulovligheder bliver videregivet til jagtbetjentene, som i samarbejde med politiet tager sig af sådanne tilfælde.    

Flotte rensdyr

APNN erfarer, at der i år er blevet fanget flotte rensdyr, hvilket man også ved selvsyn har kunnet konstatere på brædter og andre steder. Dyrenes gode foderstand tilskrives dels den snefattige vinter og dels det tidlige forår, hvor man allerede havde sommertemperaturer i slutningen af april og begyndelsen af maj.

Samtidig kan manglen på regn have medført færre myg, hvilket har betydet at rensdyrene ikke er blevet plaget af myggene og således haft ro til at indtage rigeligt med føde.

Licenser

Der blev i år for Nuuk-forvaltningsområdes vedkommende indført restriktioner, således at hver fritidsfanger kunne få udleveret én licens til region 3 (Akia-Maniitsoq) henholdsvis én licens til region 4 (Ameralik).

Hver licens gælder til fangst af fem dyr. Udlevering af licenser har kommunernes Sullissiviit stået for mod fremvisning af gyldigt jagtbevis betalt inden 1. maj 2016.

Sullissiviit har også registreret udleverede licenser og vil ligeledes registrere returnerede licenser. Både fritidsfangere og erhvervsfangere har pligt til at returnere licenserne med oplysninger om antal fangede dyr, hvilke dyr der er fanget og tykkelse af fedtlag. Licenserne skal også returneres, selv om man ikke har fanget noget.

Fristen for returnering af licenser er 14. oktober for fritidsfangere og 29. oktober for erhvervsfangere.

Årets rensdyrjagt for fritidsfangere sluttede for de fleste regioners vedkommende 30. september 2016, mens rensdyrjagten for erhvervsfangere forløber til og med 15. oktober 2016.

Kontaktperson: Amalie Jessen, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: amalie@nanoq.gl