Torskekvoten forhøjes med 8000 tons

Efter grundig overvejelse og vurderinger har Naalakkersuisut besluttet at forhøje den kystnære torskekvote med 8.000 tons. Forhøjelsen gives med virkning fra den 14. oktober 2016. Naalakkersuisut har i overvejelserne bag kvoteforhøjelsen lagt vægt på omfanget af torskens tilstedeværelse i vore farvande.
Kvoteforhøjelsen skal fordeles forskelligt til visse regioner på kysten, således at flest muligt fiskere tilgodeses af forhøjelsen og lokalt overfiskeri undgås.
I tilknytning til kvoteforhøjelsen har Naalakkersuisut til hensigt at iværksætte en række tiltag for at bevare et godt og givtigt kystnært torskefiskeri ved Vestgrønland. Blandt andet skal det i samarbejde med Pinngortitaleriffik vurderes, om beskyttel-sesforanstaltninger som fredning el. lign i gydesæsonen i torskenes gydeområder vil have positiv indflydelse på bestandsudviklingen i det kystnære torskefiskeri.
Naalakkersuisut ønsker at, der udvikles det bedst mulige vidensgrundlag om vores kystnære torskebestande. Derfor vil Naalakkersuisut i samarbejde med Pinngor-titaleriffik øge indsatsen i vidensopbygning om torskene i det kystnære fiskeri.
Naalakkersuisut anser det for vigtigt at sikre det størst mulige samfundsøkonomiske udbytte af fiskeriet. Derfor vil Naalakkersuisut til stadighed prioritere et fiskeri med størst mulig forarbejdning og forædling i Grønland af hele den opfiskede ressource.
Kontaktperson Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: jio@nanoq.gl