Grønland tiltræder FN-protokol om seksuelt misbrug af børn

Grønland tiltræder i dag en FN-protokol om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi. Tiltrædelsen er et positivt skridt i retning at styrke børns rettigheder og beskytte dem mod seksuel udnyttelse og overgreb.

”Ved at tiltræde FN-protokollen sender vi et tydeligt signal om, at Naalakkersuisut ønsker at bekæmpe enhver form for seksuelt misbrug af børn. Med tiltrædelsen forpligter vi os endvidere på at gennemføre sociale politikker og love, der kan hindre seksuelle overgreb og sikre tilstrækkelig støtte til ofrene”, udtaler naalakkersuisoq for familie, ligestilling, sociale anliggender og justitsvæsen, Martha Lund Olsen.

FN-protokollen indeholder et bredt sæt af rettigheder, men først og fremmest forpligter den Naalakkersuisut til at kriminalisere en række handlinger forbundet med salg af børn, børneprostitution og børnepornografi, der allerede er omfattet af Kriminalloven i dag.

Baggrund
FN’s Børnekonvention blev i maj 2000 udvidet med en protokol om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi. Protokollen blev ratificeret af Danmark den 24. juli 2003, men Grønland har hidtil været undtaget som følge af et territorialt forbehold.

Justitsministeriet har i samråd med Grønlands Selvstyre anmodet Udenrigsministeriet om at ophæve det territoriale forbehold. Det er nu blevet ophævet.

Kontakt for yderligere information: Ministersekretær, Hanne Lystrup, Tlf. 34 69 49, E-mail: hani@nanoq.gl