Fælles kommentar

Afklarende fælles kommentarer fra Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke og Avalak til Avalaks kronik “Uddannede unge Grønlændere – en god investering eller ej?” bragt i Sermitsiaq 30. september 2016.

På grund af beklagelige misforståelser henholder Avalaks kronik sig til de lovændringsforslag, som forelå til Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte. Loven inkluderede i sin endelige udformning ikke hele det oprindelige forslag til ændring af § 31, hvor alderskriterier for støtte til afdrag på studielån, således blev slettet.

I kronikken anføres en række betingelser for at kunne opnå 100 % tilskud til afdrag på studielån, hvor der blandt andet citeres en række alderskrav, eller at uddannelse skal være gennemført på normeret tid. Dette er ikke korrekt i forhold til tilskud til tilbagebetaling af studielån for studerende, der efter endt studie er bosiddende i Grønland.

Den gældende regel efter lovændringen er nu, at der kan ydes et tilskud på samlet 100 % af det betalte afdrag på studielånet, hvis den uddannelsessøgende har gennemført uddannelsen senest 1 år efter normeret studietid. Der er altså en væsentlig forskel på det, der kritiseres i kronikken og de nugældende regler.

Avalak er tilfreds med disse opklarende oplysninger, men påpeger dog stadig, at betingelserne er forringet i forhold til tidligere, hvor selvstyrets tilskud til afdrag på studiegæld på op til 100 % ikke var afhængig af tidspunkt for afslutning af studiet.

Det anføres også i kronikken, at ”Grønlandske studerende på kandidatuddannelser i Danmark eksempelvis ikke længere har mulig for at rejse hjem til Grønland i tilfælde af dødsfald i familien”. Det skal præciseres, at alle støtteberettigede grønlandske studerende, i såvel Grønland som Danmark, i henhold til de grønlandske regler har mulighed for at få betalt rejse til hjembyen i forbindelse med dødsfald i den nærmeste familie.

I forhold til de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger anfører Nivi Olsen:

”Naalakkersuisut finder det vigtigt og nødvendigt for vores fremtid, at vi sikrer, at flere gennemfører en uddannelse, men samtidig også arbejder for, at vores uddannelser gennemføres hurtigere og tidligere, end tilfældet er nu. Med uddannelsesstøttereformen arbejder vi i Naalakkersuisut for, at vi bliver bedre til at støtte op om studerende i de tidlige faser af uddannelsen, således at de kommer godt i gang, og kan gennemføre uddannelsen. Vi arbejder samtidig for, at flere studerende skal gøre uddannelsen færdig til normeret tid. Det er ikke et luksusliv at være studerende, men vi har i vores land et af de absolut bedste uddannelsesstøttesystemer i hele verden og et skattesystem, der betyder, at det giver en stor bonus resten af livet at have taget en uddannelse. Jeg vil naturligvis fortsat gerne have dialog med de studerende om deres vilkår under studierne, da dette giver det bedste beslutningsgrundlag for det politiske arbejde.”

Avalak er enige med Nivi Olsen i, at Grønland har et godt uddannelsesstøttesystem, som har vist sig at gøre unge grønlændere motiveret for at tage en længere videregående uddannelse. Denne motivation må ikke tabes på gulvet, hvis Grønland skal kunne styrke rekruttering af veluddannet grønlandsk arbejdskraft i Grønland og internationalt.

Formanden for Avalak udtaler:
”Vi ser med fortrøstning frem til et frugtbart samarbejde med Naalakkersuisoq og Departementet, og glæder os over, at Avalaks kommentarer til ændringsforslaget i foråret til dels har båret frugt”.


Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta
Med venlig hilsen


Nivi Olsen og Avalak, Organisationen for Grønlandske Studerende.