Stop for fiskeri efter hellefisk i Disko Bugten

Stemningsbillede

Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde Disko Bugt

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle i Disko Bugt forvaltningsområde stopper onsdag den 12. oktober 2016, da jollekvoten i Disko Bugt er ved at være opfisket.

Den 12. oktober 2016 bliver således også den sidste indhandlingsdato for joller.

Månedskvoten for november vil blive meldt ud når oktober er endelig opgjort.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos: Souschef i Grønlands Fiskerilicenskontrol, Niels J. Laursen, som kan kontaktes på telefonnummer: 34 50 00, eller pr. e-mail: nijl@nanoq.gl