Kogeanbefaling og Kogepåbud i Uummmannaq

Fund af bakterier i drikkevandet
Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra byen påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet.
Kogeanbefaling:
Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen
Kogepåbud:
Fødevarevirksomheder og institutioner i byen påbydes at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i produktionen/husholdningen.

Kogeanbefalingen/kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.

For yderligere oplysning kontakt, afdelingsleder i Departementet for Natur, Miljø, og Energi, Karen Arleth tlf.: +299 345465