Seminar afholdt med Qaasuitsup kommunia

I slutning af ugen blev der afholdt en seminar i Ilulissat hvor medarbejderne fra det sociale område samt kommunalpolitikerne drøftede udfordringer samt fremtidig forbedringer i kommunen.

Seminaret afholdes som led i samarbejdet mellem kommunen og Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Martha Lund Olsen, som har iværksat særlig indsats i Qaasuitsup Kommunia.

Ved første seminar som blev afholdt marts 2016, blev der nedsat arbejdsgrupper med emnerne som tværfagligt samarbejde, arbejdsprocedure, bygder, sagsbehandling og hjælpeforanstaltninger, disse grupper fremlægger resultaterne af deres arbejde ved seminaret.

“Jeg er meget glad og stolt over, at kommunen har fokus på det sociale området, og seminaret viser, at medarbejderne er meget engageret og har spændende og gode forslag som vil støtte op omkring kommunens fremtidig udvikling af området”, udtaler Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Martha Lund Olsen, som har iværksat særlig indsats i Qaasuitsup Kommunia.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Hanne Lystrup mobil nr. 539371, e-mail hani@nanoq.gl