WWF famler i blinde

Jeg kan forsikre WWF´s repræsentant i Grønland, Kaare Winter Hansen, at der i dag er bæredygtig fangst på både narhval eller hvalros i Grønland.

Det understreger Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Nikolaj Jeremiassen til WWF´s påstand om, at fangsten af narhval og hvalros i perioden 2013-2015 har oversteget den biologiske rådgivning, også for andre arters vedkommende.

WWF meddelte den 6. oktober 2016 blandt andet, at man er vidne til et skred i Grønlands forvaltning af fangstdyr i disse år, hvor fangsten af narhval og hvalros ikke er længere bæredygtigt.

Kaare Winter Hansens påstand passer ikke til de faktuelle tal om fangst af narhvaler, hvalrosser og isbjørne, som enhver kan se i portalen. http://www.businessingreenland.gl

 

Narhvaler

2013

2014

2015

Kvote

Fangsttal

Kvote

Fangsttal

Kvote

Fangsttal

Inglefield Bredning

85

83

85

102

85

75

Melville Bugt

81

71

120

113

72

71

Vest-Grønland

144

130

150

119

153

72

 

 

Hvalrosser

2013

2014

2015

Kvote

Fangsttal

Kvote

Fangsttal

Kvote

Fangsttal

Nordvandet

 

62

65

61

67

83

74

Vest-Grønland

60

47

61

52

69

53

Øst-Grønland

18

8

18

8

18

4

 

 

Isbjørne

 

2013

2014

2015

Kvote

Fangsttal

Kvote

Fangsttal

Kvote

Fangsttal

Vest-Grønland

 

76

67

76

78

76

78

Øst-Grønland

64

59

64

65

64

64

Jeg vil hermed påminde WWF´s repræsentant i Grønland, Kaare Winter om, at ordet bæredygtighed er en af grundstenene i Koalitionsaftalen, idet Naalakkersuisut lægger meget vægt på, at udnyttelsen af vores levende ressourcer sker på et bæredygtigt grundlag.

Dette understreges blandet andet i koalitionsaftalen, hvor der står: Bæredygtighedsprincippet er en grønlandsk opfindelse, hvor de første bestemmelser om bæredygtig udnyttelse af fangstdyr blev formuleret i Thulelovene, og disse principper skal hævdes og hyldes.

Det skal samtidig understreges, at der er i forvaltningen af de levende ressourcer er reguleringen af fangstdyrene gennem årene blevet stadig mere reguleret. Især inden for de sidste 10 år netop med henblik på sikring af bæredygtig udnyttelse og kvotefastsættelser baseret på videnskabelig grundlag og fangerviden.

Jeg vil i de nærmeste dage invitere Kaare Winter. Her vil du få lejlighed til at indse arbejdsmetoderne for fastsættelse af kvoter for fangstdyr samt fordeling af disse efter høring af relevante parter.

Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: jio@nanoq.gl