Ophævelse af kogeanbefaling/kogepåbud i Kulusuk

Kogeanbefalingen/kogepåbuddet fra 03.10.2016 ophæves, da en gennemgang af prøveudtagningssteder viser, at det forhøjede bakterieindhold er isoleret til en enkelt bygning. Der er intet der tyder på at der er bakterier i vandet i resten af bygden. Kogeanbefalingen/kogepåbuddet for bygden ophæves hermed.