Møde mellem Kalaallit Airports A/S og Naalakkersuisut

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og øvrige medlemmer af Naalakkersuisut mødtes den 21. september i Nuuk med bestyrelsesformand Leo Larsen, Kalaallit Airports A/S i forbindelse med selskabets bestyrelsesmøde. Formålet med mødet var en gensidig orientering om opgaverne i Kalaallit Airports A/S og det fremadrettet arbejde med anlæggelsen af nye landingsbaner og lufthavne i Ilulissat, Qaqortoq og Nuuk.

Under mødet med Kalaallit Airports udtrykte Naalakkersuisut en klar holdning til vigtigheden i, at der er fremdrift og at anlæggelsen af disse lufthavne har høj prioritet. I denne sammenhæng er Naalakkersuisut meget tilfredse med, at bestyrelsen i Kalaallit Airports hurtigt og professionelt er trukket i arbejdstøjet, og at fremdriften i projektet er sikret og i gode hænder.

Kalaallit Airports bestyrelsesformand Leo Larsen er glad for Naalakkersuisuts opbakning og prioritering af opgaven, og ser frem til at arbejde. Leo Larsen værdsætter det tætte samarbejde, der er skabt mellem Kalaallit Airports og Grønlands Selvstyre. I øjeblikket arbejder parterne sammen om de forundersøgelser, der skal ligge til grunde for anlægsfasen og det videre arbejde.

Selskabet og dets projektorganisation skal forestå det videre projektarbejde og samarbejde med rådgivere og entreprenører samt indgå aftaler om finansiering. I arbejdet med finansiering skal Kalaallit Airports kigge på de forskellige finansieringsformer som f.eks. offentlige-private partnerskaber (OPP) og vurderer hvilken opsætning der er bedst i forhold til anlæggelse af de nye lufthavne og landingsbaner. Ved etableringen af Kalaallit Airports muliggøres anvendelsen af én samlet kompetent og professionel organisation, med relevante erfaringer til gennemførelse af luthavnsprojekterne.

Der er enighed om realiseringen af anlægsarbejdet blandt Naalakkersuisut og selskabets ledelse, hvilke er en stor og krævende opgave. På baggrund af dette, ønsker Naalakkersuisut Kalaallit Airports A/S god arbejdslyst med projektet.

For yderligere kontakt:
Lars Balslev, afdelingschef, Bestyrelsessekretariatet, tlf. 34 51 27