LNS Greenland GEMS A/S overtager rubinminen ved Aappaluttoq

Naalakkersuisut har mandag den 3. oktober 2016 godkendt LNS Greenland Gems A/S’ overtagelse af True North Gems Greenland A/S’ udnyttelsestilladelse (2014/21), 1 forundersøgelsestilladelse samt 3 efterforskningstilladelser. Overtagelsen sker på baggrund af True North Gems Greenlands konkurs.

”Jeg er enormt tilfreds med, at LNS Greenland Gems A/S med så kort varsel har overtaget aktiverne fra True North Gems Greenland A/S, så rubinmineprojektet ved Aappaluttoq kan fortsætte”, siger Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer og fortsætter:

”Det er godt for alle de ansatte, der hidtil har været tilknyttet projektet, at de forhåbentligt kan få deres arbejde tilbage – og det er godt for samfundet, at dette fantastiske mineprojekt får mulighed for at fortsætte”.

Selskabet forventer at kunne færdiggøre anlægsaktiviteterne hurtigst muligt og forventer at starte produktion til foråret.

Ved spørgsmål, kontakt venligst departementschef Jørgen Hammeken-Holm, tlf.nr. 346846.