Fund af bakterier i drikkevandet i Kulusuk

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet.

Kogeanbefaling:

Beboerne anbefales at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i husholdningen

Kogepåbud:

Fødevarevirksomheder og institutioner påbydes at koge vandet, inden det drikkes eller benyttes i produktionen/husholdningen

Kogeanbefalingen/kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultater.

For yderligere oplysning kontakt, afdelingsleder i Departementet for Natur, Miljø, og Energi, Karen Arleth tlf.: +299 345465