Tale ved åbning af NUNA MED 2016

Tale ved Naalakkersuisoq for Sundhed, Doris Jakobsen
Åbning af NUNA MED 2016, 1. oktober 2016, kl. 9.00, Katuaq, Nuuk

Kære deltagere,

Som Naalakkersuisoq for Sundhed er det mig en stor glæde at få æren af at byde jer velkommen til NUNA MED 2016.

Det er 9. gang NUNA MED bliver afholdt. Jeg synes, det er flot, at det igennem så mange år har været muligt at gennemføre så stort et arrangement med så flot tilslutning. Det vidner om, at der er et meget stort engagement i sundhedsforskningen i Grønland.

Mange af jer er rejst langt, for at kunne være her i dag. Til jer vil jeg gerne sige: Velkommen til Grønland og velkommen til Nuuk.

På vej fra lufthavnen kørte I forbi vores universitetspark, Ilimmarfik. Måske lagde I mærke til, at der bygges derude? Den nye bygning, som står færdig i 2017, kommer til at huse Grønlands første naturvidenskabelige uddannelse og Grønlands Center for Sundhedsforskning.

Det glæder mig meget, at vores unge nu får mulighed for at tage en naturvidenskabelig uddannelse på internationalt niveau med base her i landet. Det glæder mig også, at sundhedsforskningen i Grønland, efter alle disse år uden eget tag over hovedet, får sit helt eget hus.

Vi har i Grønland igennem mange år haft besøg af mange forskere, ikke bare på sundhedsområdet. Nogle gange oplever vi, at forskerne forlader Grønland med deres vigtige viden, uden at vi rigtig føler, at vi får glæde af den.

Jeg er sikker på, og jeg forventer, at den nye bygning, der kommer i brug i 2017, vil være til nytte for Grønland. At vi vil få nemmere adgang til den sundhedsviden, vi higer efter.

I den forbindelse vil jeg nævne behovet for løbende undersøgelser og udbredelse af viden om kosten i det nordligste Grønland. Hvordan har miljøforureningen i Thule-området påvirket kosten og dagliglivet i Qaanaaq? Jeg er glad for, at netop miljø har en fremtrædende plads i programmet ved denne NUNA MED konference. Det er mit håb, at der vil blive forsket i - og udbredt viden til befolkningen - om dette vigtige emne fra det nye Center for Sundhedsforskning.

Jeg er overbevist om, at det nye center vil styrke mulighederne for både samarbejde og udvikling omkring sundhedsforskningen i Grønland. Og netop samarbejde og udvikling er jo overskriften for denne NUNA MED konference.

Uddannelse er et glimrende middel til at fremme både samarbejde og udvikling. Som optakt til NUNA MED har der været afholdt et Ph.d. kursus med deltagelse af både grønlandske og udenlandske studerende.

Jeg er glad for, at fremtidens forskere i dagene op til NUNA MED blandt andet har arbejdet med etik og forskning i små befolkninger. Vi er en lille befolkning - knapt 56.000 indbyggere. Det er rigtig vigtigt, at forskningen tager hensyn til det, så vi undgår forskningstræthed hos befolkningen.

Min kollega Nivi Olsen, som er Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, skulle også have været her i dag. Hun kunne desværre ikke deltage, men hun har bedt mig om at overbringe denne hilsen til jer:

”Kære deltagere ved NUNA MED, jeg ønsker jer en god konference. Hvis man ser på sundhedsforskning generelt i Grønland og i Arktis, og på konsekvenserne ved klimaforandringer, er forskning inden for krop og sind altafgørende for at opbygge en modstandsdygtig befolkning.

Alt har sin begyndelse, når man tænker på at værne om sin egen sundhed, er det vigtigt, at den indprentes hos børn allerede i en tidlig alder. Det er vigtigt for mig, at bevægelseskulturen bliver en naturlig del af hverdagen i daginstitutioner og folkeskoler.” Citat slut.

Jeg kan kun tilslutte mig Nivis ord. Naalakkersuisut arbejder målrettet på, at alle borgere i Grønland skal have de bedste muligheder for at få et godt og langt liv. I vores folkesundhedsprogram har vi særlig fokus på børn og deres familier, fordi det er så vigtigt at grundlægge sunde vaner tidligt i livet.

Jeres forskning hjælper os, når vi skal se om vi er på rette vej i forhold til at nå vores mål. Både i forhold til folkesundheden, men også i forhold til sygdomsmønsteret generelt og sundhedsvæsenets tilbud til befolkningen. Vi lægger vægt på, at de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, som vi i gangsætter, tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden.

Der venter os et imponerende og omfattende program de kommende dage. Personligt glæder jeg mig både til at lære mere om den forskning, der tager udgangspunkt i Grønland, og til at høre nyt om, hvordan det står til med sundheden i andre dele af Arktis.

Her til sidst vil jeg gerne takke arrangørerne for det store arbejde, I har lagt i denne konference. Vi glæder os til at nyde resultatet af alle jeres anstrengelser.

Jeg vil også gerne takke alle jer oplægsholdere, der kommer her for at dele jeres viden med os.

Endelig vil jeg takke jer, der er kommet for at deltage i konferencen. Jeg håber, at den viden, I tager med jer herfra, vil blive til gavn i jeres daglige arbejde med patienter og borgere.

Lad os arbejde for, at den forskning, vi bliver præsenteret for i de kommende dage, kan komme til anvendelse i samfundet.

Lad os samarbejde for udvikling.

Med disse ord vil jeg sige tak for opmærksomheden og ønske jer alle en rigtig god og udbytterig NUNA MED konference.

Tak.


Pressemeddelelse om NUNA MED 2016